Afval kalender

Het GAD Gooi en Vechtstreek heeft een slimme inzamelkalender waarop je voor jouw straat kunt zien wanneer je welke bak moet buitenzetten. Je kunt ook hun app op je telefoon zetten. naar GAD inzamelkalender

Bibliotheek

De bibliotheek van Laren is gevestigd in het Brinkhuis.
Brink 29
Laren
Telefoon: 035 525 74 10
Naar de website

Gemeentehuis

Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes
Tel. 14 035
Naar de website van de Gemeente Laren

Museum Hofland

Het inzicht in de samenstelling, bouw en geschiedenis van de aarde. Er is aandacht voor geologie, mineralen en regionale prehistorie. Speciale aandacht is er voor het ontstaan van Het Gooi en de oudste bewoningsgeschiedenis van dit gebied.
Naar de website Museum Hofland

Historische Kring Laren

Meer weten over de geschiedenis van Laren?
Ga naar de website

Markt

Elke vrijdag van 11.30 tot 17.00 uur
Plein 1945
Laren

Molen van Laren

De Korenmolen
Molenweg 2b

Open van 13.00 – 18.00
zaterdag 9.00 – 16.00
(de openingstijden van het winkeltje kunnen iets afwijken) 

Poffertjeskraam Laren

Al ruim honderd jaar staat aan de Larense brink vanaf ongeveer half maart een prachtige oud-Hollandse poffertjeskraam. Naar de site

Singer Laren

Singer Laren is een museum en theater in het centrum van Laren. Het museum is gewijd aan de collectie van Het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer.
Naar de website

Speeltuin Ons Genoegen

Speeltuin voor kinderen en eens per jaar vergaderlocatie van onze jaarvergadering

Smeekweg 104
Laren
Naar de website