Privacy

De BPV Westerheide in Laren verzamelt op haar website geen persoonsgegevens behalve de telefoon en mailgegevens van haar bestuursleden die daarvoor toestemming hebben gegeven. In Google Analytics worden geen IP adres of persoonsherleidbare  gegevens verzameld.

Wel wordt voor het voeren van een ledenadministratie door de secretaris van de BPV de volgende gegevens van haar leden verzameld:
. Naam adres woonplaats, telefoon, mailadres
. Bankrekeningnummer voor het incasseren van de jaarlijkse contributie

Deze gegevens worden opgeslagen voor de duur van de inschrijving. Mocht u zich uitschrijven, dan worden uw gegevens uiterlijk een half jaar na uitschrijving verwijderd.

De BPV Westerheide vertrekt de gegevens van haar leden niet aan derden.

U heeft het recht de gegevens in te zien die wij van u bewaren voor uw lidmaatschap. Voor een opgave daarvan kunt u een mail sturen aan onze secretaris.

De gegevens van alle leden zijn slechts bij de secretaris opgeslagen in een excel bestand, op een computer die met een wachtwoord is beveiligd.
Bij mogelijk verlies of diefstal zullen we uiteraard daarvan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.