Organisatie

Het bestuur:
Het bestuur van de BPV Westerheide in Laren wordt gekozen door de leden. Tenminste 1x per jaar komt de bestuurssamenstelling op de reguliere ledenvergadering aan de orde. Primaire richtlijnen voor het bestuur zijn de statuten en het huishoudelijk reglement.

Taken:
Het bestuur van BPV-Westerheide heeft de volgende taken:

* Zorgen voor het levendig houden van de BPV en haar doelstellingen onder de leden.
* Contact onderhouden met overheden en opkomen voor het buurtbelang.
* Contact onderhouden met de politie (2-maandelijks overleg en daarnaast in geval van inbraken in de wijk).
* Contact onderhouden met andere BPV’s in Laren om beleid af te stemmen, informatie uit te wisselen en waar nodig gezamenlijk standpunten te bepalen.
* Contact onderhouden met Gooiland Beveiliging over de wijze van invulling van hun dienstverlening.
* Organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering en borrel.

De bestuursleden:
Johan van de Water, voorzitter
Evert Lammers, penningmeester
Daphne Cieraad, secretaris

Jaarlijkse ledenvergadering:
De ledenvergadering zal ergens rond april worden gehouden. De exacte datum, het tijdstip, de locatie en de agenda wordt aan de leden in maart per email toegestuurd.

Buurtborrel:
Ergens eind augustus, begin september wordt de zgn. jaarlijkse buurtborrel gehouden. Elkaar onder gezellige omstandigheden ontmoeten en bijpraten komt de veiligheid en sfeer in onze wijk ten goede. Ook hiervan worden alle leden op tijd op de hoogte gebracht.