Links & Nieuws

Nieuws

7 maart 2019
Op 7 maart heeft de BPV-Westerheide samen met de BPV Argus een brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders van Laren en het College van Gedeputeerde Staten Noord-Holland over de geluidsoverlast op de Hilversumseweg.
Zie hier de brief met de onderbouwing.

Links

Voor spoed: verdachte situatie, ambulance, brandweer, bel 112
Geen spoed: bel 0900-8844

Wat doet de politie?
De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt en van geheel Laren. Zij ondersteunen buurtpreventie verenigingen en door het aanstellen van een buurtagent die de contacten coördineert tussen de BPV en de politie.
Ook is er intensief contact tussen de politie en beveiligingsdiensten.

Onze wijkagent is: Remco Wessels
Zijn email adres: remco.wessels@gooi.politie.nl
Aangifte via internet

Gooiland Beveiliging
Telefoon: 035-5259918
Naast de bestaande beveiliging van de politie, is ook het beveiligings bedrijf “Gooiland Beveiliging” actief en voert regelmatig, gedurende 24 uur per dag, een surveillance uit in de wijk.
Naast de surveillance biedt het beveiligingsbedrijf ook andere dienstverlening, zoals een sleuteldienst of het afhandeling van alarm meldingen.

Wat doet u?
Buurtpreventie begint bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denk ook aan het merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van één of meer lampen als u ‘s avonds de deur uitgaat.
Wij vragen u ook alert te zijn en verdachte situaties direct te melden bij politie of bij Gooiland Beveiliging. Juist deze snelle reacties zorgen voor een vergroting van de veiligheid.
En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.